100-lecie wolnej Polski. Jubileuszowy rok we Frankfurcie.

Projekt Stowarzyszenia na rzecz Polskiej Szkoły Eschborn k. Frankfurtu nad Menem e.V.
oraz Polonii Frankfurckiej

CEL

  • (KONTEKST HISTORYCZNY) Upamiętnienie i uczczenie stulecia odzyskania niepodleglości przez Polskę. Przypomnienie dróg prowadzących do odzyskania niepodległości, osób, miejsc i działań niepodleglościowych.
  • (KONTEKST DZIALANIA) Włączenie się w cykl ogólnoświatowych uroczystości jubileuszowych; łączenie sił organizacji polonijnych dla wspólnego projektu.
  • (KONTEKST EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY) Tworzenie przestrzeni dla pielęgnowania tożsamości narodowej dla zamieszkałej we Frankfurcie i okolicach Polonii ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.
  • (KONTEKST MIEDZYKULTUROWY) Kreowanie wizerunku Polski, tworzenie pola dla interakcji międzykulturowej, w szczególności na płaszczyźnie polsko-niemieckiej.